नवौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा अनुसूची १ को फारम भरेका खेलाडीहरुले खेलकुदमा सहभागी भइदिने बारे

आर्थिक वर्ष:

Quick Tab

Title(शिर्षक ) आर्थिक वर्ष दस्तावेज
सुर्नया गाउँपालिकाको गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०/८१ PDF icon सुर्नया गाउँपालिकाको गुनासो व्यवस्थापन कार्यविध final २०८०.pdf
सुर्नया अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि २०७९ २०७९।८० PDF icon सुर्नया अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि २०७९.pdf
उपभेाता समिति गठन सचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2075 २०७५/७६ PDF icon उपभेाता समिति गठन सचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2075.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ २०७५/७६ PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि 2075.pdf
सुर्नया गाउपालिका स्थानिय कषि व्यवसाय पर्वदन कार्यविधि 2075 २०७५/७६ PDF icon सुर्नया गाउपालिका स्थानिय कषि व्यवसाय पर्वदन कार्यविधि 2075_0.pdf

Pages

कर्मचारी

लेखा अधिकृत
इन्जिनियर
9851311788
सूचना अधिकारी
9842247864