FAQs Complain Problems

वडा न‌‍ १

वडा न‌ं १ का जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

सि‍ न

जन प्रतिनिधिको नाम थर

पद फाेन न‌ं
धन बहादुर चन्द वडा अध्यक्ष ९८५८७५२०१३
अर्जुन बहादुर चन्द वडा सदस्य ९८४८४२५१०५
दिला राम कोली वडा सदस्य ९७४८८७५६५६
अनिता चन्द वडा सदस्य ९८२२७६२१२७
सिता ढाेली वडा सदस्य ९८४९३८२४४५

 कर्मचारीहरुकाे विवरण

सि‌ं नं कर्मचारीकाे नाम थर पद फाेन नं
कर्णदेव भट्ट वडा सचिव ९८६५८२९६१८
महान्नद जाेशी समाजिक परिचालक ९८६५७४१५८१
जानकी चन्द समाजिक परिचालीका ९८४७५४२२७९
नर बहादुर चन्द कार्यालय सहयोगी ९८६५८९५५१२

 

Ward Contact Number: 
9858752013