FAQs Complain Problems

वडा न‌ ३

वडा नं ३ का जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र सं जनप्रतिनिधिको नाम थर पद फाेन नं
शम्भु प्रशाद भट्ट वडा अध्यक्ष ९८४८८४५४९५
लक्ष्मण सिह ऐरी वडा सदस्य ९८६४७५६५५५
केशव बहादुर विष्ट वडा सदस्य ९८६०९३८६४१
जानकी टेलर वडा सदस्य ९८६५९०३३५९
कमलापती भट्ट वडा सदस्य ९८४८८३५४०७

कर्मचारीकाे नाम थर

सि न नाम थर पद फाेन नं
लक्ष्मी कुमारी भट्ट वडा सचिव ९८४८७७४१८९
नर बहादुर विष्ट प्रा स ९८४८९८४३१५
कुमारी हिरा भट्ट सामाजिक परिचालिका ९८६५७४१५८२
भक्त राज भट्ट कार्यालय सहयोगी ९८४८७७२९०१
बिरेन्द्र प्रशाद भट्ट कार्यालय सहयाेगी ९८४८७१३९३८

 

Ward Contact Number: 
9848774189