FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

MBBS Doctor माग सम्बिन्ध सुचना‌

दस्तावेज: 

Vacancy for MBBS Doctor and Staff nurse

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायकको Sort list को सुचि

प्राविधिक सहायकको छनोट तथा काम कर्तव्य को जानकारी

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायकको आवश्यकता

दस्तावेज: 

कृषि ओैजार मा अनुदान सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

जानकारी

दस्तावेज: