FAQs Complain Problems

२०७९।८०

लेखापरिक्षक सूचिकृत गर्ने सम्बन्धमा

बिद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्ने सम्बन्धमा

invitation for bid

श्री शाखा प्रमुख /वडा सचिव सबै सुर्नया गाउँपालिका बैतडी

बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

श्री सामुदायिक विद्यालय सबै