FAQs Complain Problems

७७/७८

जानकारी

दस्तावेज: 

invitation for bids

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: 

विज्ञाप्ति

दस्तावेज: 

निकाशा को जानकारी

दस्तावेज: 

जानकारी

दस्तावेज: 

जानकारी

दस्तावेज: 

पुर्व दर्ता बारे जानकारी

दस्तावेज: 

सेवा बन्द रहने सम्कन्धि सूचना

दस्तावेज: 

vacancy for Health Staff

दस्तावेज: 

पशु प्राविधिहरुको आवश्यकता

दस्तावेज: 

invitation for bids

दस्तावेज: 

घट्ना दर्ता सम्बन्धि सुचना

invitation for bids

दस्तावेज: 

फाटबारी २०७७/०७८

दस्तावेज: 

2076/77 को प्रगति समिक्षा

दस्तावेज: 

invitation for bids

invitation for bids

गणक र सुपेरिबेक्षक का लागी vacancy

दस्तावेज: 

2077 मंसिर मसान्त सम्मकाे खर्चकाे फाटवरी

दस्तावेज: 

२०७७ साउन देखि मंसिर मसान्त सम्मकाे कार्यापालिका बैठक

दस्तावेज: 

2077 मंसिर मसान्त सम्मकाे खर्चकाे फाटवरी

दस्तावेज: 

कार्यापालिका बैठक

छैटाै गाउँ सभावाट पारित निर्णयहरु

दस्तावेज: 

MBBS Doctor माग सम्बिन्ध सुचना‌

दस्तावेज: