FAQs Complain Problems

सुर्नया राजपत्र

शिर्षक दस्तावेज मिति
उपभेाता समिति गठन सचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2075 PDF icon उपभेाता समिति गठन सचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2075.pdf 12/15/2022 - 14:15
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि 2075 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि 2075.pdf 12/15/2022 - 14:13
सुर्नया गाउपालिका स्थानिय कषि व्यवसाय पर्वदन कार्यविधि 2075 PDF icon सुर्नया गाउपालिका स्थानिय कषि व्यवसाय पर्वदन कार्यविधि 2075.pdf 12/15/2022 - 14:10
सुर्नया गाउँपालिकाकाे स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कार्यविधि २०७५ PDF icon सुर्नया गाउपालिका स्वास्थ्य तथा सरसपाइ सम्वन्धि कार्यविधि 2075.pdf 12/15/2022 - 14:07
सुर्नया गाउँपालिकाकाे एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon एम्वुलेदन्स सेवा सचालन कार्यविधि 2075.pdf 12/15/2022 - 13:55